Corona beleid

Corona beleid

Coronabeleid maatschap Kinderfysiotherapie & Kinderergotherapie Middelburg

UPDATE 15-07-2020:

Via deze weg willen we u graag informeren welke maatregelen wij treffen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. De berichtgeving van het RIVM, onze beroepsgroep en de GGD zijn hierin leidend voor ons.

Het advies (nu zeker in de zomermaanden) van het RIVM is ook dat als mensen ervoor kiezen naar een code oranje gebied te gaan, ze nadien twee weken thuis moeten blijven (quarantaine). 

 
 

 

Dit houd in dat het weer mogelijk is om op de praktijk/ aan huis af te spreken. Het is ook nog steeds mogelijk om te behandelen via de telefoon of te videobellen (u ontvangt een link naar ClickDoc in uw mail). Deze overweging maken we samen met u. Zowel de telefonische zitting als het videobellen wordt als één behandeling gerekend richting uw zorgverzekeraar. Ook als u een nieuwe patiënt bent kan de eerste afspraak via videobellen gepland worden.

De behandelingen op scholen, Juvent medisch kinderdagverblijven en Stichting Lentekind zijn ook weer opgestart in overleg met de instelling en de ouders.

Voor alle behandelingen face-to-face geldt alsnog dat deze niet doorgaan als u/uw kind op één of meer vragen hieronder antwoord met ‘ja’. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met de praktijk op om een oplossing hiervoor te zoeken.

Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen:

· neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
· Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
· Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
· Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?


Heeft u een afspraak op de praktijk/aan huis gemaakt met onze therapeut? Dan vragen we u om de volgende maatregelen te nemen:
· Geen handen schudden
· Was je handen voor en na de afspraak (En ga thuis vooraf naar de WC, zodat onze alleen in nood gebruikt wordt)
· 1 persoon begeleiding per therapeut
· Hoest en nies in je elleboog
· Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
· Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

Mocht uw therapeut verkoudheidsklachten of koorts hebben dan zullen wij de afspraak sowieso verplaatsen.

Verder wassen we voor en na de behandeling onze handen, desinfecteren we onze handen en deurklinken regelmatig, hoesten we in onze elleboog en geven wij geen handen. Alle gebruikte materialen worden na elke behandeling gereinigd. We plannen de behandelingen zo dat u zo min mogelijk andere patiënten en therapeuten tegenkomt. We volgen hierin de hygiënerichtlijn van onze beroepsgroep (KNGF en EN).

Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn of u twijfelt wat slim is om te doen, neem dan contact met ons op!