Klachtenformulier

Klachtenformulier

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen, we zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om uw klacht te bespreken. 

U kunt ook een klacht indienen door telefonisch contact met ons op te nemen. We zullen dan een afspraak inplannen om uw klacht te bespreken.

    Klachtenformulier
    1. In het kader van de Algemene Verordening Persoonsbescherming moet je toestemming geven dat wij je gegevens verwerken en opslaan.

    Tevens willen wij je attenderen op ons privacy verklaring op deze website, hierin geven wij inzicht hoe wij omgaan met je persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

    Scroll to Top