Digna Pagé
Janneke Dekkers
Elly Meijer
Mabel de Hond
Mathijs Pagé
Annemijn Bakx
Olivier van der Hilst
Karin Francke- Alderliesten

Digna Pagé-Filius, kinderfysiotherapeut.​
BIG: 89033594404 

Fascinerend is het om meer en meer te leren over de ontwikkeling van kinderen! Al tijdens mijn basisopleiding fysiotherapie trok dat mij enorm.Een aanvullende opleiding neurologische ontwikkelingsmethodieken(NDT) in België sloot precies aan op die interesse.Vanaf die tijd heb ik me gericht op het behandelen van kinderen met ontwikkelingsproblematiek.
Veel studie volgde: sensorische informatie verwerking, DCD, Sherborne, schrijven… In de loop van de jaren was ik er een tijd tussenuit waarin eigen gezin de prioriteit had maar ook daarvan heb ik veel geleerd door het meegroeien met de kinderen!

[read more] Welke mogelijkheden hebben ze, wat gebeurt er in hen en om hen heen…begrijpen van gedrag en motoriek als reactie op binnenkomende informatie en hun eigen manier van verwerken. Het is mijn overtuiging dat iedere keer weer het begrijpen van, en het doen-begrijpen van het kind-en zijn/haar-hulpvraag de basis vormt van motivatie om daarmee aan de slag te gaan. Iedere keer weer is het een uitdaging, iedere keer weer is het het kind, samen met de ouder, die mij motiveert: ze zijn het waard, ze ontwapenen, ze ontroeren, ze geven me een lach, een kick…
Mijn meest recente specialisatie: kinderbekkenfysiotherapie.
Een prachtige aanvulling binnen dit vak waaruit ik al heel veel voldoening mocht halen! [/read]

Janneke Dekkers-Vriens, kinderfysiotherapeut.
BIG: 99062815004

Janneke Dekkers-Vriens, kinderfysiotherapeut, getrouwd en moeder van drie kinderen.
In 2004 ben ik afgestudeerd aan de opleiding fysiotherapie te Breda (Bachelor of Health). In 2006 ben ik gestart met de master opleiding kinderfysiotherapie bij Avans+ in Breda. In het voorjaar van 2010 heb ik de “Master Pediatric Physical Therapy” met succes afgesloten.
Mijn thesis: “Balanstraining bij kinderen met cerebrale parese, met behulp van de Nintendo WII-spelcomputer”.
Werkervaring heb ik opgedaan door het werken in een multidisciplinair kinderteam binnen een revalidatiecentrum. Bij dit revalidatiecentrum werkte ik intensief met jonge kinderen van 0 tot 4 jaar met complexe problematiek. Daarnaast behandelde ik daar kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ook gaf ik kinderen hydrotherapie in het revalidatiezwembad. Ook heb ik gewerkt in meerdere particuliere praktijken als kinderfysiotherapeut.

[read more] Gespecialiseerde kennis en ervaring

– behandeling van zuigelingen;
– plagiocephalometrie (PCM);
– diagnostiek en interventie Zuigelingenasymmetrie I en Zuigelingenasymmetrie II;
– beweegprogramma’s basismodule (Gedragsgeoriënteerde benadering &Inspannings- fysiologie;
– KOEK (Korte Observatie Ergotherapie Kleuters);
– trainingsleer bij kinderen;
– werken met kinderen met cerebrale parese in het water.

Sinds 1 mei 2014 ben ik als kinderfysiotherapeut in dienst bij Kinderfysiotherapie Middelburg. Overwegend zal ik werkzaam zijn met kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar aan huis, bij Stichting Lentekind (revalidatiesetting) en bij het medisch Kinderdagverblijf (MKD) met kinderen met complexe problematiek. De kracht van het werken bij Kinderfysiotherapie Middelburg ligt in de onderlinge samenwerking, de transparante werkwijze en de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) en kind. Het werken binnen dit team van kinderfysiotherapeuten geeft de mogelijkheid om binnen het vak van kinderfysiotherapie te kunnen super specialiseren. Het biedt ook de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg en ook multidisciplinair overleg met de zorgketen partners als arts, logopedist, ergotherapeut, leerkrachten, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werk en anderen. [/read]

Elly Meijer – Orelio, kinderfysiotherapeut.
BIG: 49034640304

Elly Meijer – Orelio, kinderfysiotherapeut.
Vanuit het Zeeuwse Noordgouwe een kennismaking verhaaltje over wie ik ben en wat ik kom doen in Middelburg.

Ik ben Elly Meijer, getrouwd met Wil. We wonen sinds 14 januari 2011 in Noordgouwe. Een hele verandering, zeker na 25 jaar in Spijkenisse gewoond te hebben.
Sinds 1979 werk ik als fysiotherapeut. Ik ben mijn loopbaan begonnen in Middelharnis, Hernesseroord. Vandaar ben ik over gestapt naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, waar ik 10 jaar gewerkt heb op alle klinische afdelingen en waar ook mijn interesse en opleiding voor de kinderfysiotherapie is begonnen. Sinds 1991 werkte ik in Spijkenisse in het Ruwaard van Puttenziekenhuis. ik heb het grootste deel van de tijd met kinderen gewerkt.

[read more] Mijn werk als kinderfysiotherapeut in het ziekenhuis begon al in een heel vroege fase op de couveuse afdeling. Daar zie ik alle kinderen die geboren zijn na een zwangerschapsduur van 35 weken en minder. En alle kinderen die een slechte start hebben gemaakt. Deze kinderen komen na ontslag op controle tijdens een gezamenlijk spreekuur van kinderarts en kinderfysiotherapeut. Dit geeft ons de kans om de ouders van deze kinderen, het eerste levensjaar te begeleiden.
Verder waren er kinderen, die in de kliniek en op de polikliniek, door de kinderartsen ingestuurd worden.
Daarnaast kwamen er poliklinisch ook kinderen van buiten het ziekenhuis, ingestuurd door de huisartsen, schoolartsen en consultatiebureaus. Al met al een zeer gevarieerd aanbod.
Werken als kinderfysiotherapeut in een ziekenhuis is voor mij altijd een enorme uitdaging geweest omdat je eigenlijk nooit weet aan het begin van de dag wat er op je pad komt. Daarnaast maken de contacten met collega’s, specialisten en verpleegkundigen het werk extra leuk.

Gespecialiseerde opleidingen en ervaring:
– Begeleiding van te vroeg geboren kinderen en hun ouders met het ToP programma;
– Behandeling van onrustige en overprikkelde zuigelingen;
– Behandeling van zuigelingen;
– Plagiocephalometrie ( PCM);
– Diagnostiek en interventie Zuigelingenasymmetrie I en Zuigelingenasymmetrie II;
– F.O.K. opleiding in Maastricht. F.O.K. staat voor: Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar;
– General Movements;
– TIMP, dit is een test voor de beoordeling van het functionele motorisch gedrag bij kinderen tot 4 mnd.

Na een zeer bewogen jaar, nl. het failliet gaan van het ziekenhuis in Spijkenisse, werk ik sinds 1 juni 2014 in de praktijk voor kinderfysiotherapie in Middelburg.
Ik begeleid de kinderen voornamelijk thuis. Daarnaast ben ik een ochtend werkzaam op het M.K.D. in Goes.
Ik heb van Robert de begeleiding van de te vroeg geboren zuigelingen over mogen nemen. Het is een heel speciaal stuk van ons vak, om deze kinderen en hun ouders te begeleiden met het ToP programma.

Tijdens ons eerste gesprek hadden we afgesproken om de nieuwe kinderen samen te bespreken en samen de begeleidingslijn te bepalen. Helaas is dat er niet meer van gekomen. Hij was wel dankbaar en blij dat ik het van hem over kwam nemen.

Begeleiden van de ouders, in de eerste fase, bij het observeren en herkennen van de signalen die hun kindje laat zien en daar op een positieve manier op reageren, daarmee ouders een stabiele basis geven voor een goede start. Dat geeft mij veel voldoening en ik ben dankbaar dat ik zo mag werken [/read]

Mabel de Hond – van de Velde, kinderfysiotherapeut.
BIG: 99064132004

Mabel de Hond – van de Velde, kinderfysiotherapeut,

Mijn naam is Mabel de Hond – van de Velde. Ik ben getrouwd en moeder van 2 jongens. Al van jongs af aan wist ik dat ik met kinderen wilde gaan werken. Kinderen zijn heel puur, enthousiast en volop in ontwikkeling. Dat vind ik erg leuk om te zien, ik word er blij van! Ik houd erg van sporten, van kinderen en van zorgen voor anderen mensen. Dat is de reden dat ik fysiotherapie ben gaan doen en daarna kinderfysiotherapie. In 2005 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Avans Hogeschool te Breda. In 2007 ging ik de opleiding tot Kinderfysiotherapeut volgen (Master Opleiding tot Kinderfysiotherapeut aan de Avans plus te Breda). Ik heb de opleiding goed doorlopen en in 2011 heb ik mijn diploma gehaald.

[read more]De afgelopen jaren heb ik diverse cursussen gevolgd. Onder andere de F.O.K. opleiding aan de SBOK te Maastricht. F.O.K. staat voor Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen bij Kinderen van 0 tot 2 jaar. Het is een belangrijke aanvulling op mijn opleiding, aangezien ik het meest werk met kinderen van 0-2 jaar. Als aanvulling hierop heb ik de PCM (Plagiocephalometrie) I, II en III cursus gevolgd en Diagnostiek en interventie Zuigelingenasymmetrie I en Zuigelingenasymmetrie II. Plagiocephalometrie is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Ik ben o.a. naar congressen geweest over het syndroom van Down, orthopedische aandoeningen. In april 2018 heb ik me gespecialiseerd in Sensorische integratie en huilbaby’s. In 2019 volgde ik de cursus ‘longproblemen bij kinderen’.

De kinderen van 0-2 jaar behandel ik (en mijn collega’s) aan huis, waar het kind zich het meest veilig en vertrouwd voelt. Daarnaast werk ik in de praktijk met kinderen van 2 tot 18 jaar en bij stichting ‘Lentekind’. Het jonge kind zie ik het meest.

Ik ben heel blij en dankbaar voor het werk dat ik doe. Ik werk samen met een geweldig team van kinderfysiotherapeuten en een kinderergotherapeut.[/read]

Annemijn Bakx, kinderergotherapeut.
BIG: 49912062190

Ik ben Annemijn Bakx, geboren in Noord-Brabant en sinds mijn kindertijd woon ik in de provincie Zeeland. Vanaf de brugklasleeftijd heb ik jaren als vrijwilliger op een manege voor mensen met een beperking gewerkt. Mijn eerste stage bij een kinderrevalidatiecentrum, bevestigde dat het werken met kinderen mij bijzonder aanspreekt. Sinds 2009 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut en mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Inmiddels heb ik bij verschillende organisaties gewerkt, zoals een kinderdagcentrum voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een ZMLK-school en revalidatiecentra. 
In juli 2017 heb ik de opleiding Kinderergotherapie met succes afgerond en sindsdien ben ik geregistreerd kinderergotherapeut.

Gespecialiseerde kennis en ervaring
[read more]In juni 2012 heb ik de opleiding Sensorische Informatieverwerking met succes afgerond. Als aanvulling op mijn kennis over zithouding en mogelijke zit-problemen heb ik de Seminar “Ergo-dynamisch zitten en rijden” gevolgd. In het werkveld heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen van 4 tot 18 jaar met SI-problemen, autisme en met name met kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Voor deze laatste doelgroep adviseer ik ook bij het inzetten of aanpassen van hulpmiddelen. Tijdens mijn werkzaamheden bij verschillende instellingen heb ik ervaren dat een multidisciplinaire kijk op de problemen die kinderen ervaren zinvol is. Ik ben van mening dat verschillende disciplines aanvullend samen kunnen werken om het kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Hiervoor zal ik onder andere met de fysiotherapeuten van de praktijk samenwerken. Het is mogelijk om met of zonder verwijzing van de huisarts te starten bij de ergotherapeut.

[/read]

Karin Francke – Alderliesten, kinderfysiotherapeut, 
BIG: 79917303604

Ik ben Karin Francke. Ik ben geboren in Zuid-Holland, in Moordrecht. Een gezellig ons-kent-ons dorp waar ik met veel plezier woonde, werkte, sportte en andere leuke dingen ondernam. In september 2020 ben ik getrouwd met Niek en dat betekende: verhuizen naar Zeeland, Vlissingen!

Al vanaf jongs af aan werk ik graag met kinderen. In 2013 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut in Leiden en een jaar later startte ik met de opleiding tot kinderfysiotherapeut in Breda (Master Pediatric Physical Therapy), welke ik in juli 2018 heb afgerond.

[read more] Direct na mijn opleiding tot fysiotherapeut ben ik gaan werken bij Zin van Bewegen in Moordrecht. Daar heb ik met veel plezier gewerkt en patiënten gezien van 0 tot 100 jaar. Naarmate ik verder in de opleiding tot kinderfysiotherapeut kwam, zag ik alleen kinderen. Sinds november 2020 werk ik hier bij Kinderfysio- en Kinderergotherapie Middelburg. Een heel team gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten en een kinderergotherapeut om mee samen te werken, dat is erg fijn werken.

Een kind leert spelenderwijs elke dag nieuwe dingen, alleen soms gaat dit bij het ene kind minder vanzelfsprekend dan bij een ander. Sommige kinderen lopen hier zelf tegenaan, maar ook de ouders, een leerkracht of een artsen lopen tegen hulpvragen aan. Dit is een mooi onderdeel van ons vak: je werkt met meerdere partijen. De behandelingen probeer ik zo functioneel en leuk mogelijk te maken voor het kind, door de behandeling aan te laten sluiten bij de belevingswereld en de hulpvraag. Wanneer ik de kinderen dan zie genieten, leren en ontwikkelen, word ik er elke dag weer aan herinnerd hoe mooi mijn beroep is. Want hoe mooi is het als een kind kan genieten van bewegen en kan doen wat hij of zij graag zou willen!

Ik ben werkzaam op  van 8:30 – 18:00 uur.

Mail;  karin.francke@kinderfysiomiddelburg.nl 

[/read]

Mathijs Pagé, kinderfysiotherapeut, praktijkhouder.
BIG: 19911747304

Ik ben in juli 2011 getrouwd met Amy, heb twee kinderen (Jinthe en Joah), woon in Middelburg en werk nu een aantal jaar in de praktijk voor kinderfysiotherapie Middelburg. Mijn vrouw is leerkracht in het speciaal onderwijs. Beide hebben we enorme passie voor het begeleiden en ondersteunen van kinderen.

Naast mijn werk sport ik graag. Ik ben betrokken bij de Korfbalvereniging Swift.

Ik ben sinds 2009 werkzaam bij de praktijk voor Kinderfysiotherapie Middelburg. Tijdens de opleiding tot algemeen fysiotherapeut ben ik enthousiast geworden over het begeleiden en behandelen van kinderen. Via mijn stage en uiteindelijk het trainen geven aan groepen kinderen ben ik me volledig gaan inzetten in deze praktijk.

Het mooie aan deze praktijk is dat we een gespecialiseerde praktijk zijn voor alleen kinderen en dat we vanuit de kracht van ontwikkeling werken. Dat houdt in dat we samen met ouders en/of begeleiders de ontwikkeling van kinderen willen stimuleren. Daarnaast werken we met meerdere disciplines in de omgeving van Walcheren samen om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

[read more] Ik begeleid binnen de praktijk vooral kinderen die moeite hebben met ademhalingsklachten (zoals astma), kinderen met sportklachten (enkel, knie, rug, etc.), kinderen met schrijfproblemen, kinderen die het moeilijk vinden om aansluiting te vinden bij een reguliere sportverenging (fitkids programma voor kinderen met DCD, autisme, ADHD, astma, etc.) en ben actief in een multidisciplinair programma dat zich richt op het begeleiden en coachen van kinderen met overgewicht.

Werken met kinderen (en uiteraard ouders en/of begeleider(s)) is echt ontzettend gaaf! Ik mag een klein onderdeel zijn van de ontwikkeling die kinderen doormaken. Elk kind is uniek en mag in het kind-zijn ontdekken welke talenten het heeft gekregen. Ik hoop hier nog vele jaren van te mogen genieten.

Naast het werken met kinderen ben ik sinds 2014 maatschap houder, samen met Olivier v/d Hilst. Samen houden we met ons team de kwaliteit hoog, zodat we de komende jaren kinderen kunnen helpen en tevens kunnen groeien als praktijk naar een centrum waar het kind centraal staat.

Ik ben werkzaam op ma-di-wo en vrij van 8:30 – 18:00 uur.

Tel. nr. 0610588091
Mail;  mg.page@kinderfysiomiddelburg.nl

[/read]

Olivier van der Hilst, kinderfysiotherapeut, praktijkhouder.
BIG: 69918562304

In juli 2014 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut, daarna ben ik gelijk aan de slag gegaan met de opleiding voor kinderfysiotherapeut. Zoals u misschien op de foto kunt zien ben ik de zoon van Robert van der Hilst. Mijn vader heeft in 2000 de praktijk voor Kinderfysiotherapie Middelburg opgericht. Hierin had ik op dat moment met name een functie als proefpersoon.

Door de passie voor kinderen en de praktijk bij mijn vader te zien ben ik zelf ook enthousiast geworden om, eerst fysiotherapie, en later kinderfysiotherapie te gaan studeren. Tijdens mijn studie heb ik het altijd leuk gevonden om te sporten met leeftijdsgenoten en met kinderen. Ik vind het dan ook erg leuk om doormiddel van sport en spel kinderen te zien ontwikkelen en genieten van al hun mogelijkheden.

In memoriam Robert van der Hilst, kinderfysiotherapeut.

In Memoriam, Robert van der Hilst, kinderfysiotherapeut. Robert Cornelis van der Hilst is op 1 juli 2014 overleden na een lang ziekteproces. Robert was oprichter en praktijkhouder van de “praktijk voor Kinderfysiotherapie Middelburg”. Hij heeft de praktijk in 2000 opgericht en heeft hier met veel plezier gewerkt als kinderfysiotherapeut.

Als collega’s zijn we dankbaar voor het beeld wat hij als mens heeft laten zien aan de kinderen, aan de ouders en aan ons! Het draaide niet om hem, maar altijd om de ander. Hij oordeelde niet en keek naar de kansen. Dat gaf ruimte om te groeien. Hij stimuleerde, had visie en probeerde de ander daarin mee te nemen.

Jes. 41:10 – “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.”

Scroll to Top