Algemene dagelijkse activiteiten, schoolse vaardigheden en fijne motoriek

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, maar die ontwikkeling is niet vanzelfsprekend en verloopt niet altijd vanzelf. 

Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren, zijn voor sommige kinderen een groot probleem. Het lukt ze niet altijd om datgene te doen wat ze willen of zouden moeten kunnen, op het gebied van spel, zelfredzaamheid of schoolse vaardigheden. 

Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite met aan- en uitkleden, brood smeren of het hanteren van bestek, schrijven en knutselen, veters strikken of zich vermaken in zijn vrije tijd, dan kan de ergotherapeut samen met u en uw kind aan deze activiteiten werken. Ook met vragen over het aanvragen van voorzieningen en / of hulpmiddelen voor een kind met een lichamelijke beperking zoals een kinderstoel, buggy of woningaanpassing kunt u bij de ergotherapeut terecht. 

De kinderergotherapeut onderzoekt waar de problemen vandaan komen, ondersteunt het kind in het verbeteren van zijn handelen en adviseert de betrokkenen bij het kind. Het doel is dat het kind optimaal kan functioneren, kan omgaan met zijn belemmeringen en daarbij gebruik kan maken van zijn sterke kanten. 

Voor de ergotherapeutische behandeling is geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. De zorgverzekeraar vergoedt per kalenderjaar 10 behandeluren ergotherapie vanuit de basisverzekering. Vaak duurt een behandeling ongeveer 30 minuten, waardoor er 20 behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering. Daarnaast worden er soms nog 2 behandeluren uit de aanvullende verzekering vergoed, afhankelijk van hoe u verzekerd bent. 

 

Scroll to Top