Tarieven & Betalingsvoorwaarden

Vergoedingen kinderfysiotherapie

Voor kinderfysiotherapie is het zo dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering en daarna er vaak nog behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed worden afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Soms is het mogelijk om een chronische machtiging aan te vragen met een verwijzing van een specialist, waardoor er meer behandelingen vergoed worden. Voor het eerste kinderfysiotherapieconsult rekenen we zowel een onderzoekstarief (1864/1870) als een behandeltarief (1100/1101/1102).

De praktijk Middelburg heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars in deze regio, zodat ieder kind er terecht kan.  Behandelingen worden meestal rechtstreeks gedeclareerd bij de betreffende zorgverzekeraar.

De tarieven worden bepaald door de verzekering. Deze zijn per verzekering verschillend.  Voor meer informatie kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht. 

Kinderfysiotherapie

TariefomschrijvingZelfbetaler 2024
1000: Fysiotherapie€ 40,00
1001: Fysiotherapie aan huis€ 60,00
1002: Fysiotherapie in een instelling
€ 50,00
1100: Kinderfysiotherapie€ 57,50
1101: Kinderfysiotherapie aan huis€ 77,50
1102: Kinderfysiotherapie op een instelling€ 67,75
1103: Instructie / Overleg ouders€ 40,00
1105: Kinderfysiotherapeutisch rapport € 40,00
1319: Groepstarief (Fitkids)€ 20,00
1864: Screening / Intake / Onderzoek€ 57,50
1870: Intake / Onderzoek na verwijzing€ 57,50
1871: Intake en onderzoek na verwijzing aan huis€ 77,50
1920: Telefonische zitting€ 40,00

Tarieven & Betalingsvoorwaarden

Vergoedingen kinderergotherapie

Vanuit de basisverzekering wordt er 10 uur per kalenderjaar ergotherapie vergoed. Deze worden door ons per kwartier gedeclareerd aan de zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende verzekering heeft met ergotherapie in het pakket, dan worden deze uren naast de eerste 10 uit de basisverzekering vergoed per kalenderjaar. Dit kunnen behandeluren zijn en/of ‘instructie mantelzorger’.  

Kinderergotherapie

TariefomschrijvingTariefbedrag 2024
5000: Ergotherapie per kwartier€ 20,00
5001: Ergotherapie aan huis: 1ste kwartier / daarna per kwartier € 28,00
5002: Screening Directe Toegang Ergotherapie€ 20,00
5003: Intake en onderzoek ergotherapie na screening€ 20,00
5004: Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing€ 20,00
5005: Screening en intake en onderzoek ergotherapie€ 20,00
5007: Toeslag instelling€ 15,00
5008: Kinderergotherapie per kwartier€ 20,00
5010: Telefonische zitting per kwartier€ 20,00
5011: Instructie/overleg ouders/ verzorgers van de patient bij ergotherapie€ 20,00
5999: Instructie mantelzorger€ 20,00

Contracten met zorgverzekeraars

Elk jaar krijgen wij contracten aangeboden van alle zorgverzekeraars. De voorwaarden veranderen vaak en elke zorgverzekeraar hanteert weer net andere regels. 

In 2024 hebben we geen contract afgesloten met de volgende verzekeraars.

Kinderfysiotherapie:
-Caresq (Eucare, Aevitae)
-ASR
-Salland (eno)

Kinderergotherapie:
-Caresq (Eucare) 

De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en tarieven onder de kostprijs met zich meebrengt (Gupta kosten onderzoek paramedische zorg, mrt 2020). Het geboden tarief dekt een te korte behandeltijd.   

Werken zonder contract betekent niet dat er geen verplichtingen zijn. Wij voldoen aan de NZA-regelgeving en aan alle kwaliteitseisen voor een fysiotherapeut om in het beroeps-, kwaliteits- en BIG-register te mogen staan. Wij zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten (KRF) en de landelijke beroepsvereniging (KNGF) en specifiek voor kinderfysiotherapie (NVFK) en ergotherapie (EN). Voor ons staat het kind centraal. Wij willen hoogwaardige kwalitatieve zinvolle zorg op maat bieden. Kwaliteit heeft dus weinig te maken met de administratieve eisen van de zorgverzekeraar maar met aandacht, opleiding, specialisatie, bijscholing, expertise en ervaring. 

Wat betekent dit voor mij?

Wanneer wij een contract hebben, dan sturen wij onze factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. 
Bent u verzekerd bij één van de zorgverzekeraars waarmee wij geen contract hebben afgesloten? U krijgt dan zelf de rekening van ons. U kunt dit declareren bij uw verzekering en u krijgt (afhankelijk van uw polis) een deel van het bedrag terug.
We hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. 

Overstappen

Er zijn ongeveer 40 zorgverzekeraars in Nederland, onderverdeeld bij 10 concerns. 
Elk jaar is er gelegenheid om over te stappen van zorgverzekeraar. Dit moet vóór 1 januari. Wanneer u een vergelijkingswebsite bezoekt, wees u er dan van bewust dat deze vergelijkers van de 
zorgverzekeraar voor elke afgesloten polis een bedrag krijgen (die gratis elektrische tandenborstel moet ergens van betaald worden!). Betaalt een verzekeraar niet mee aan dit concept, dan wordt deze verzekering niet door hen aanbevolen of verkocht. De gegeven informatie is dus niet compleet. 

Polissen

RestitutiepolisDan kun je altijd overal terecht. Door deze keuzevrijheid betaal je meer aan zorgpremie. Als je naar een zorgverlener gaat waar geen contract mee is dan wordt doorgaans 100% van het marktconforme tarief vergoed. NaturapolisJe kan bij veel zorgaanbieders terecht voor een gedeeltelijke vergoeding. De verzekeraar vergoed een percentage van de kosten, bijvoorbeeld 70%, de overige kosten zijn soms fiscaal aftrekbaar.

24 uur regeling

Binnen de praktijk geldt de 24-uurs regeling, wat inhoud dat wij het prettig vinden dat u tijdig een afspraak afzegt (24 uur van te voren). Op deze manier geeft u ons de gelegenheid om iemand anders in te plannen. Met u kan dan een nieuwe afspraak worden gemaakt. Het kan gebeuren dat u, door wat voor reden dan ook, uw afspraak niet nakomt en u uzelf niet hebt afgemeld. 
Als praktijk zijn we dan genoodzaakt om 75% van de kosten van de behandeling, zoals hierboven vermeld, bij u in rekening te brengen.

Scroll to Top