Onderzoek

Aanmelden
U kunt zich via een verwijzing van een (huis)arts, specialist of via de DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) aanmelden. Als er geen verwijzing is vindt er eerst een korte screening plaats.

Daarna volgt eventueel een kinderfysiotherapeutisch onderzoek.

Hulpvraag
Tijdens het kinderfysiotherapeutisch onderzoek bespreekt de therapeut met u de hulpvraag, neemt een gerichte test(en) af, doet eventueel aanvullend onderzoek, bespreekt met u de bevindingen en – indien nodig – stelt de therapeut een behandelplan op.

Een verslag van het onderzoek gaat naar de verwijzer en naar u als ouders.

Behandeling

kan bestaan uit:

– het (eenmalig) geven van adviezen
– het aanleren en verbeteren van vaardigheden
– het adequaat leren omgaan met een bepaalde aandoening.

De duur en de frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en/of de hulpvraag.

Scroll to Top