DCD

De term DCD wordt binnen Nederland gebruikt voor kinderen met motorische problemen.

Deze problemen uiten zich in het feit dat deze kinderen veel meer moeite hebben om gecoördineerde motorische vaardigheden uit te voeren in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Dit is zo bij het uitvoeren, maar ook bij aanleren/verwerven van motorische taken.

Een paar voorbeelden hiervan zijn; iets laten vallen of ergens tegen aanbotsen, niet goed kunnen vangen, gebruik van schaar of bestek is moeilijk, schrijfproblemen, fiets en/of sport problemen.
Deze kinderen ervaren een belemmering in hun activiteiten van het dagelijkse leven.

Dit is al in een vroeg ontwikkelingsstadium te zien en is niet te wijten aan een probleem van de ogen, door een verstandelijke beperking of neurologische oorzaak.

De diagnose DCD wordt door een arts gesteld (bijvoorbeeld revalidatie arts of kinderarts).

 

 

De kinderfysiotherapeut en kinderergotherapeut kan helpen om bepaalde motorische vaardigheden goed onder de knie te krijgen door het gebruik van duidelijke leerstrategieën en een taakgerichte aanpak. De behandeling van deze kinderen gebeurd vaak multidisciplinair (dit houdt in dat er meerdere disciplines betrokken zijn, zoals een arts / kinderfysio/ kinderergotherapeut /leerkracht, etc.). De hulpvraag van het kind bepaald uiteindelijk wie er betrokken is bij het kind en in welke intensiteit.

De behandeling kan individueel zijn of in groepsverband, ook dit hangt af van de hulpvraag.

Onze praktijk heeft gespecialiseerde therapeuten in dienst die adequaat kunnen omgaan met kinderen met DCD. We kunnen een kind met DCD individueel begeleiden of in groepsverband.

Heb je vragen, dan kun je altijd contact opnemen!

Scroll to Top