Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek.
Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek.
De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn.
Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.
Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig dan andere kinderen om een vaardigheid te leren.
Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Het beheersen van motorische vaardigheden is een voorwaarde voor het ontwikkelen op andere gebieden zoals praten, spelen, leren, concentreren en zelfvertrouwen.

Een voorbeeld: rustig op je stoel kunnen blijven zitten in de klas vereist een goede zitbalans en stelt je in staat beter te luisteren.

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groeien en ontwikkeling.
Dit speelt in de behandeling een centrale rol. Kinderen vragen om een specifiek eigen benaderingswijze.
Een kinderfysiotherapeut heeft de theoretische, praktische en didactische kennis om het kind hierin te begeleiden.
De kinderfysiotherapeut ondersteunt bij het scheppen van voorwaarden, zodat een kind motorisch kan functioneren in de maatschappij.

Scroll to Top