Visie

Stagiaires

Als praktijk willen we een plek zijn waar niet alleen gewerkt wordt, maar waar ook een stuk aandacht is voor therapeuten in opleiding. We vinden het belangrijk dat zij de kans krijgen om het werkveld te verkennen en hun kennis in de praktijk te kunnen toepassen.
We hebben jaarlijks te maken met verschillende stagiaires en we ervaren hier een mooie wisselwerking in. Aan de ene kant dragen we als praktijk bij aan de ontwikkeling van een therapeut op het gebied van zorg bieden aan kinderen van 0-18 jaar. Tegelijkertijd ervaren we als praktijk ook dat we geprikkeld worden om onze eigen kennis en onze eigen gewoontes en manier van behandelen kritisch te beoordelen. Deze werkwijze heeft zo voor beide partijen een meerwaarde!
Door deze leuke wisselwerking zien wij hier de voordelen van in en willen we dus een plek zijn waar ruimte is voor ontwikkeling. Niet alleen de ontwikkeling van het kind is belangrijk, maar ook die van de therapeut! We vinden het belangrijk en goed om hier in te investeren.

Visie

Wat betekent dit nu voor mij als (ouder/verzorger van een) patiënt?

Het kan zo zijn dat er gedurende de behandeling van uw kind een keer een stagiaire mee komt kijken. We vragen altijd toestemming aan u of dit goed is. U bent te allen tijde vrij om hier wel of geen gehoor aan te geven. Voor ons is het fijn dat we therapeuten in opleiding de kans kunnen geven om zichzelf te ontwikkelen, maar we begrijpen het goed als dit ook een keer niet kan. Dit hangt van de situatie af en de reden en aard van de behandeling.

U kunt dus te allen tijde kiezen om een stagiaire wel of niet mee te laten kijken tijdens de behandeling.

Praktische zaken

Wil jij stage lopen?

Dat kan vrijwel op ieder moment van het jaar.
Mail of bel ons gerust voor een oriënterend gesprek. We vinden het fijn dat je in de mail aangeeft welke opleiding je doet en in welke fase je zit. Daarnaast is het fijn om te weten hoeveel uren je stage wilt lopen en of er specifieke opdrachten zijn waar je aan moet voldoen.
We zijn een groot team met verschillende expertises en kunnen daarom ook veel verschillende leeftijden en casussen laten zien.

Contactgegevens:
Mail: info@kinderfysiomiddelburg.nl of vul het contactformulier in via onze website!

Scroll to Top