Voorzieningen

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, maar die ontwikkeling is niet vanzelfsprekend en verloopt niet altijd vanzelf.

Handelingen en activiteiten die wij als vanzelfsprekend ervaren, zijn voor sommige kinderen een groot probleem. Het lukt ze niet altijd om datgene te doen wat ze willen of zouden moeten kunnen, op het gebied van spel, zelfredzaamheid of schoolse vaardigheden.

De kinderergotherapeut onderzoekt waar de problemen vandaan komen, ondersteunt het kind in het verbeteren van zijn handelen en adviseert de betrokkenen bij het kind. Het doel is dat het kind optimaal kan functioneren, kan omgaan met zijn belemmeringen en daarbij gebruik kan maken van zijn sterke kanten. Soms zijn hulpmiddelen of voorzieningen nodig ter ondersteuning.

Heeft uw kind moeite met het volhouden van de zittende houding op school? Wiebelt het kind veel, gaat het vaak verzitten of hangt het regelmatig over de tafel? De kinderergotherapeut bekijkt de zittende houding tijdens het werken en voert aanvullend onderzoek uit. Kan uw kind voldoende rompstabiliteit opbouwen en volhouden? Wat heeft uw kind nodig om goed te kunnen zitten? De kinderergotherapeut observeert en bekijkt of er aanpassingen gedaan kunnen worden ter ondersteuning van een optimale zithouding en uitgangshouding op school. Eventueel kan in overleg met ouders en school besloten worden om aangepast meubilair aan te vragen.

Ook met vragen over het aanvragen van voorzieningen en / of hulpmiddelen voor een kind met een lichamelijke beperking zoals een kinderstoel, aangepaste buggy of woningaanpassing kunt u bij de ergotherapeut terecht.

Voor de ergotherapeutische behandeling is geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. De zorgverzekeraar vergoedt per kalenderjaar 10 behandeluren ergotherapie vanuit de basisverzekering. Vaak duurt een behandeling ongeveer 30 minuten, waardoor er 20 behandelingen vergoed worden vanuit de basisverzekering. Daarnaast worden er soms nog 2 behandeluren uit de aanvullende verzekering vergoed, afhankelijk van hoe u verzekerd bent.

Scroll to Top