Klachtenregeling

Ondanks dat we ons uitermate inzetten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat onze patiënten en omgeving nodig hebben, maken we hier wel eens fouten in. We staan open om hiervan te leren en ontvangen daarom graag uw feedback. Elke klacht nemen we serieus en wordt behandeld; u kunt om een klacht te melden ons klachtenformulier invullen en naar ons verzenden (klachtenformulier).

Bij klachten gaat het niet altijd om medische fouten. Ook de werkwijze of de communicatie van de therapeut of andere medewerkers of de organisatie van de zorg kunnen aanleiding zijn tot klachten. Het gaat om zaken die anders c.q. beter hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van klachten kan verschillend zijn.

De praktijk zet zich maximaal in om er voor te zorgen dat de patiënten / ouder(s) / verzorger(s) / verwijzers tevreden zijn. Ondanks die inzet kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. Een klachtenregeling biedt dan de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen, de kwaliteit van zorg-en dienstverlening te verbeteren en klachten in de toekomst te voorkomen.
U kunt uw klacht middels het klachtenformulier op deze website kenbaar maken of direct bij uw therapeut. Hij of zij zal uw vragen het klachtenformulier(schriftelijk) in te vullen. Alle klachten worden geregistreerd. Samen met uw therapeut wordt uw klacht besproken.

Mocht u vinden dat u klacht niet naar tevredenheid is besproken of is opgelost kunt in terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie van het KNGF. Als praktijk zijn wij aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF. Over deze procedure kunt u meer vinden op de website van het KNGF (www.KNGF.nl).

Scroll to Top