Overgewicht bij kinderen

Als je lekker in je vel wilt zitten is het belangrijk dat je fit bent. Mensen die fit zijn hebben meer energie om dingen te leren en te ondernemen. Het kan zijn dat kinderen niet fit genoeg zijn om alle dingen te ondernemen die ze graag zouden willen doen. Het kan je veel opleveren als je deze fitheid kan verbeteren.

Kinderen met overgewicht zijn meestal minder fit dan de meeste kinderen, hierdoor is het lastiger om mee te spelen op het schoolplein, te gymmen, te sporten of mee te doen met andere activiteiten. Ook zijn deze kinderen vaak bezig met hoe ze eruit zien en wat andere kinderen hiervan vinden.

Plan

Als je samen wilt gaan werken aan je gewicht is het belangrijk om rekening te houden met de groei van het kind. Bij het opstellen van een plan om hiermee aan de slag te gaan zijn drie factoren het belangrijkst: beweegactiviteiten, voeding en je strategie.

Beweegactiviteiten: Dit is waar wij samen met jullie aan kunnen werken. We gaan naar het volgende kijken: Hoeveel beweeg en verbrand je op een dag? Hoe kan je meer plezier krijgen en bewegen? Hoe kan je bewegen onderdeel maken van je dagelijkse gewoontes?

Voeding: Dit is het vakgebied van de diëtist. Bewegen en voeding kan je niet los van elkaar zien, daarom werken we altijd samen met de diëtist. Via de (huis)arts kan je een verwijzing krijgen voor de diëtist.

Strategie: Hoe ga je om met eten en bewegen en welke rol spelen emoties en je discipline hierin? Ook deze factor is altijd een onderdeel als je stappen wilt nemen om fitter te worden. Hier kan een psycholoog, coach of maatschappelijk werker bij helpen.

Team: Wij werken graag in teamverband met de arts, diëtist en psycholoog. We zijn met deze partijen dus ook druk bezig om een gestroomlijnd programma te ontwikkelen. 

We willen graag met jullie kijken hoe de fitheid ervoor staat en een plan maken om hiermee aan de slag te gaan.

Ben je geïnteresseerd in ons programma Cool2BFit

Wilt u meer informatie over het programma Cool 2B Fit dan kunt u contact opnemen met coördinator Mathijs Pagé:  info@kinderfysiomiddelburg.nl of bellen: 0118-640399

Scroll to Top