Voedingsproblemen

Bij baby’s met voedingsproblemen, bijvoorbeeld reflux, zien we vaak ook onrust, huilen en overstrekken. De kinderfysiotherapeut kan u hierbij helpen door middel van begeleiden en adviseren . Bij onrustige baby’s die veel huilen, gespannen zijn en/of veel strekken proberen we samen met de ouders of verzorgers een zo ontspannen mogelijke situatie te scheppen door advies en begeleiding bij het hanteren en omgaan met uw kind. Daarbij is van belang in welke houding het zich comfortabel voelt en hoe u het kind het best kunt ondersteunen, dragen en verzorgen.

Scroll to Top