Disclaimer

Disclaimer

Ondanks dat wij constant zorg en aandacht aan de samenstelling van onze website geven, kan het mogelijk zijn dat de informatie die hierop vermeld wordt onjuist of onvolledig is. De informatie, die u op www.kinderfysiomiddelburg.nl vindt, wordt regelmatig aangevuld. 
Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.kinderfysiomiddelburg.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.kinderfysiomiddelburg.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.kinderfysiomiddelburg.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.kinderfysiomiddelburg.nl verkregen is. 

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website en ook niet aan de antwoorden op de door u gestelde vragen. Eventuele foto’s, en tekstinformatie zijn ten allen tijde voorbehouden.
Voor het gebruik van foto’s, video’s is toestemming verleend door de betrokkenen personen.

de praktijkhouder
de webmaster

Scroll to Top