Missie en Visie

Missie

In de missie van de praktijk voor kinderfysiotherapie en kinderergotherapie Middelburg hebben wij verwoord wie wij als praktijk zijn en wat wij doen. Onze praktijk is een gespecialiseerde kinderfysiotherapie praktijk.
Wij werken op een plezierige en kind en oudergerichte wijze, voor de leeftijd van kinderen van 0 tot 18 jaar, in Middelburg en omstreken.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van:

– zindelijkheidsproblemen (kinderbekkenfysiotherapie)
– ToP programma (Het ToP programma ondersteunt vroeggeboren kinderen na ontslag uit het ziekenhuis)
– DCD / onhandige kinderen (CO-OP = Cognitive Orientation to daily Occupational Performence)
– problemen in het voortbewegen (bij het onderzoek kan loopanalyse worden ingezet)
– vervorming van de schedel t.g.v. een voorkeurshouding (de ernst en het herstel worden gevolgd d.m.v. PCM = Plagiocephalometrie)
– Schrijfproblemen (bij voorkeur in samenwerking met school)
– problemen in de hechting (d.m.v. Sherborne = een bewegingspedagogiek voor ouder en kind)
– een afwijkende houding en/of beweging (ook zuigelingen)
– moeite met deelname aan een reguliere sport: Fitkids
– overgewicht: Fit & Food (een multidisciplinair programma)
– Medisch Onbegrepen Klachten m.n. pijn en vermoeidheidsklachten
– problemen in de prikkelverwerking (Sensorische Informatieverwerking)
– ademhalingsproblematiek (o.a. astma)

Visie

Zowel intern als extern willen we een transparante organisatie zijn, die zich blijft ontwikkelen en specialiseren. We hechten groot belang aan professionele en open communicatie met kinderen, ouders en verwijzers, zorgverleners, scholen en consultatiebureaus.
We willen een prettige werkplek zijn voor de medewerkers, waar ruimte is voor persoonlijke groei en tijd voor vakinhoudelijk en informeel contact.
We willen groeien naar een Kindercentrum Walcheren; een centrum wat gespecialiseerde kinderfysiotherapie aanbiedt in samenwerking met andere disciplines.