Route

Lokaties
Route

Hoofdlocatie, Johan van Reigersbergstraat 2  te Middelburg 

Nevenlocatie, Sir Winston Churchilllaan 8, te Middelburg
 (De ingang via zijingang aan de Chruchilllaan zelf, behandelruimte gelokaliseerd binnen dagcentrum Lentekind op de eerste verdieping)

Route binnen de nieuwe locatie Palet