Route

Lokaties
Route

Kinderfysiomiddelburg, Johan van Reigersbergstraat 2  te Middelburg 

Kinderfysiomiddelburg, Beneluxlaan 16, te Middelburg
 (behandelruimte gelokaliseerd binnen dagcentrum Lentekind).

Route binnen de nieuwe locatie Palet