Route

Lokaties
Route

Hoofdlocatie, Johan van Reigersbergstraat 2  te Middelburg 

Nevenlocatie, Beneluxlaan 16, te Middelburg
 (behandelruimte gelokaliseerd binnen dagcentrum Lentekind).

Route binnen de nieuwe locatie Palet