Zeeuwse Zuigelingen Symposium

Zeeuwse Zuigelingen Symposium

Symposium

Donderdag 30 januari 2020 hebben we als praktijk een heel tof symposium mogen organiseren: Het Zeeuwse Zuigelingen Symposium!
125 Zeeuwse zorg-professionals uit allerlei organisaties zijn met ons aan de slag gegaan om verder te Verdiepen, Verbreden en Verbinden rondom de medische zorg van Zeeuwse Zuigelingen. Zo gaaf!
Heel erg bedankt alle deelnemers en sprekers.

De deelnemers ontvangen binnen drie weken na het symposium de hand-outs, tevredenheidsonderzoek en factuur. Voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen is accreditatie toegekend, dit wordt intern door de stafarts verder geregeld. Verder is er geen accreditatie aangevraagd voor andere disciplines, maar deze ontvangen binnen drie weken wel een (digitaal) certificaat van deelname, zodat ze dit zelf eventueel kunnen indienen bij het betreffende register.

Programmaoverzicht

12:15 Lunch
Wordt volledig voor u verzorgd en geeft u de kans om u aan te melden en elkaar ontspannen te ontmoeten voor we gaan starten met het programma.

13:00 Opening
13:15 Kinderarts M. Vermaas (ADRZ): NICU zorg
Drs. W.K. Vermaas- van Putten, kinderarts – neonatoloog in het ADRZ. Marlies verteld over de NICU: intensieve zorg en nazorg voor pasgeborenen, denk hierbij aan (rand)prematuren, dysmaturen, maar ook andere beelden. Hoe verloopt dit in de tweede lijn en welke aandachtspunten zijn er voor de eerste lijn?

14:00 Ergotherapeut M. Hufen (AKK): Sensorische Informatieverwerking bij zuigelingen
Ergotherapeut en docent-Sensorische-Informatieverwerking M. Hufen helpt ons om met een bredere blik naar de zuigeling te kijken. Hoe verwerken zuigelingen sensorische prikkels van buitenaf en welke tools kunnen we ouders hierin meegeven?

14:45 Pauze met stands

15:30 Tandarts A. Dieleman en Lactatiekundige B. Izeboud: tongriempjes
Mondzorg Dieleman presenteert de aanpak van het ”tongriemspreekuur”.
Tandarts Anna Dieleman zal o.a. de classificatie, diagnose en behandeling van de anterior en posterior ankyloglossia bespreken. Waarom wel of niet behandelen? Wanneer grijp je in? Wat zijn de consequenties van (niet)behandelen op korte, middellange en lange termijn?
Lactatiekundige IBCLC Loes Huissen vertelt aanvullend over het belang van grondig mondonderzoek, tongoefeningen en nazorg. Ook kan zij u meer vertellen over het effect van de ingreep op de (borst)voeding. Samen gaan we hier verder over in gesprek.

16:00 Kinderfysiotherapeut L. van Vlimmeren (Radboudumc): zuigelingenasymmetrie
Dr. Leo van Vlimmeren is kinderfysiotherapeut/ onderzoeker/ docent in het Amalia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Radboudumc te Nijmegen.
Hij is expert op het gebied van zuigelingenasymmetrie, ontwikkelde in 1993 een meetinstrument voor het vaststellen van de schedelvorm, Plagiocephalometrie, promoveerde in 2007 op een groot prospectief onderzoek met 400 pasgeborenen tot aan de leeftijd 2 jaar en stelde daarbij in een RCT het positieve effect vast van kinderfysiotherapie op het verminderen van schedelvervorming.
Hij was co-promotor van het redressiehelmenonderzoek aan de Universiteit Twente in 2014 en was redactielid van diverse JGZ richtlijnen, o.a. Voorkeurshouding & schedelvervorming, Excessief Huilen en Preventie Wiegendood.

17:00 Afsluiting

Buitenom deze boeiende lezingen zal er geruime tijd zijn om elkaar te ontmoeten bij verschillende inhoudelijke stands of bij een hapje en een drankje.

Heeft u nog vragen kunt u mailen naar oa.hilst@kinderfysiomiddelburg.nl

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:
Scroll to Top